‘Alles bijeen’ is een onderdeel van ‘De Ent’, kleinschalig wonen voor kinderen en jongeren. Hierbij sluit ‘Alles bijeen’ goed aan: directe, lokale zorg bieden aan mensen uit je naaste omgeving met mensen uit je eigen vertrouwde netwerk. ‘Alles bijeen’ past daarom ook goed in de Joffershof. Hier komen mensen uit de omgeving, jong en oud, samen om allerlei activiteiten te ondernemen; samen spelen kinderen in de Kleine Vuurtoren, samen spelen om muziek te maken en te zingen, samen kaarten, biljarten, koersballen en jeu de boulen met de KBO.

Vandaar de naam: ‘Alles bijeen’ oftewel ‘Alles bején’, waarin we ruimte en aandacht willen geven aan mensen waarvoor de vanzelfsprekendheid om aansluiting te houden met de lokale leefgemeenschap afgenomen is.

 

Dorpsbewoners uit en rondom Vierlingsbeek die betrokken willen zijn en een bijdrage willen leveren aan het welzijn van onze ouderen zijn van harte welkom. Wij nodigen daarom iedereen die geïnspireerd wordt door dit initiatief van harte uit om met ons mee te doen! Iedereen kan op eigen wijze een bijdrage leveren aan onze kwetsbare, oudere medebewoners! Dus wilt u hand- en spandiensten verrichten, meedenken, een dagdeel meehelpen, een activiteit verzorgen of hierbij helpen; volg uw hart en ondersteun ‘Alles bijeen’!