Het wordt steeds belangrijker dat iedereen zo lang mogelijk in zijn/haar huis blijft wonen. Betrokkenheid vanuit de eigen leefomgeving en dorp is daarvoor een voorwaarde. Samen zijn wij immers verantwoordelijk voor de leefbaarheid voor jong en oud.

Je wilt zelf kiezen hoe je je dag invult en niet aan huis gebonden zijn. Je wilt niet altijd terug vallen op kinderen, familie of buren. Dan is Allesbijeen dé plek om naartoe te komen. Er zijn soms lastige periodes in het jaar. De donkere, saaie wintermaanden of de lange, stille zomerperiode als iedereen op vakantie is. Dan kun je voor gezelligheid, activiteiten en aanspraak bij Allesbijeen terecht.

Naast ouderen is er natuurlijk ook plaats voor andere leeftijdsgroepen. Iedereen met een vraag naar een fijne daginvulling is welkom bij Allesbijeen. Allesbijeen; ruimte, tijd en aandacht voor eenieder!

dames-large

Waar het om gaat bij Allesbijeen?
Bij Allesbijeen bieden wij ontmoeting, gezelligheid, beweging en lekker, gezond eten in een ongedwongen sfeer! Niets moet, alles mag!

Om dit alles te realiseren werken wij met goed opgeleide en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers.

Vrijwilligers
Iedereen uit en rondom Vierlingsbeek die betrokken wil zijn bij Alles bijeen is van harte welkom. Dus wilt u hand- en spandiensten verrichten, meedenken, een dagdeel meehelpen of een activiteit verzorgen? Kom en word bij ons vrijwilliger!