Het wordt steeds belangrijker dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en betrokken blijven bij hun wijk en dorp. Een ruimte voor deze ouderen, gedragen vanuit de inwoners van een dorp, is iets wat waarde kan toevoegen in deze kernen van onze samenleving. Het biedt de ruimte om op verantwoorde wijze betrokkenheid met ouderen vast te houden en te versterken.

Waar het om gaat bij ‘Alles bijeen’?

‘Alles bijeen’ biedt in de Joffershof in Vierlingsbeek kwetsbare ouderen, licht dementerende en/of mensen met andere lichte beperkingen een daginvulling die afgestemd is op de interesses en behoeften van de gasten.

‘Alles bijeen’ brengt een meer herkenbare structuur in de dag aan, biedt activiteiten die niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn. De sociale contacten zijn niet alleen plezierig maar kunnen ook een bijdrage aan uw welbevinden bieden. Wij gaan uit van de wensen, krachten en mogelijkheden van onze gasten.

dames-large

 

De bedoeling is:

  • Het aanbieden van gestructureerde invulling van de dag en begeleiding
  • Het ontmoeten van dorpsgenoten, ook uit de kernen rondom Vierlingsbeek
  • Het in stand houden en/of vergroten van zelfred-zaamheid door de aangeboden activiteiten
  • Het ontlasten van de mantelzorg

Daginvulling voor ouderen vereist professionaliteit. ‘Alles bijeen’ heeft er nadrukkelijk voor gekozen om te werken met goed opgeleide, enthousiaste en initiatiefrijke medewerkers. Zij weten als geen ander de vragen en wensen van de gasten te vertalen in goede ondersteuning en een passend activiteiten aanbod. Daarnaast sturen zij het team van vrijwilligers aan.